Reklamovaný tovar môžete poslať na našu adresu uvedenú nižšie alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k  jeho poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene - (nie formou dobierky). K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený Reklamačný formulár,
ktorý si môžete stiahnuť nižšie na stránke.

Adresa :

Ewident - SK s. r. o.
A.Markuša 54,
Rimavská Sobota
97901

Stiahnúť :

Reklamačný protokol