Reklamované zboží můžete poslat na naši adresu uvedenou níže nebo osobně donést na kontaktní adresu. 
Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození a doporučujeme zboží zaslat doporučeně -
(ne formou dobírky). Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi (fakturu) a vyplněný Reklamační formulář, který si můžete stáhnout níže na stránce. Adresa: Ewident - CZ s. r. o. A.Markuše 54, Rimavská Sobota 97901
Slovensko